Regulamin

Podstawowe obowiązki najemcy:

 • Posiadanie przy sobie kompletu dokumentów osobistych, dowodu rejestracyjnego i polisy ubezpieczeniowej samochodu;
 • Zabezpieczanie samochodu przed kradzieżą;
 • Zabezpieczanie poza pojazdem jego kluczy i dokumentów;
 • Stosowanie paliwa zgodnego ze specyfikacją;
 • Bieżąca kontrola stanu samochodu: poziom płynów (olej, płyn hamulcowy, chłodniczy), oświetlenie, stan i ciśnienie opon;
 • Stosowanie się ściśle do regulaminu wynajmu.

Zabrania się:

 • Palenia papierosów;
 • Przewożenia zwierząt;
 • Holowania samochodu bez zgody Właściciela i holowania innych pojazdów;
 • Przekraczania dopuszczalnej ładowności;
 • Dokonywania zmian w samochodzie;
 • Podróżowania poza granicę Polski bez akceptacji Właściciela;

Szkoda/awaria/serwis

 • W przypadku szkody komunikacyjnej należy wezwać Policję oraz poinformować Właściciela samochodu; szkodę należy zgłosić na infolinii ubezpieczyciela.
 • W przypadku awarii samochodu należy skontaktować się z infolinią techniczną wskazaną przez Właściciela.
 • W przypadku wystąpienia konieczności przeglądu gwarancyjnego, należy go wykonać we wskazanym przez Właściciela pojazdu Autoryzowanym Serwisie.

Ubezpieczenie

 • Samochód posiada pełne ubezpieczenie OC i AC. Szczegółowe warunki do pobrania poniżej.

Dokumenty i regulaminy do pobrania

Wynajem krótkoterminowy - Umowa
Assistance SOS
Ogólne warunki ubezpieczenia AC
Oświadczenie powypadkowe
Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu
Wynajem krótkoterminowy - Ogólne warunki wynajmu
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW